KURONDERA
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi


Ublijoro

Muvandimwe wanjye Ubarijoro
Uraho uracyakomaho
Natwe ino ngaho turaho
Uretse ko tutazi agakuru kawe

Uzagire ugaruke Ubarijoro
Twese uko turi turagukumbuye

Wagiye uvuga ko ugiye gupagasa
None imyaka isaze mirongo itatu

I Bugande n'iyo haba heza hate
Rwose nta gihugu cyaruta Urwanda

I Bugande n'iyo haba heza hate
Rwose nta gihugu cyaruta Urwanda

Umukecuru n'umusaza bose barashaje
Bajyanye agahinda ko kutamenya ibyawe

Uzagire ugaruke Ubarijoro
Twese uko turi turagukumbuye

Uzagire ugaruke Ubarijoro
Twese uko turi turagukumbuye

Wasize turi ibitambambuga
None ubu twese turubatse

Wasize turi ibitambambuga
None ubu twese turubatse

Urwanda rwabonye ubwigenge
Ubu ni igihugu cy'amahoro

Bakuru bawe barujukuruje
Ntiwabamenya imvi ni uruyenzi

Bakuru bawe barujukuruje
Ntiwabamenya imvi ni uruyenzi

Haherutse kuza inkuru itubwira
Ko ngo iyo uba habaye intambara
Abantu ngo bakwiriye imishwaro
Wowe se aho yaragusize

Niba se ukiriho Ubarijoro
Rwose twandikire dushire intimba

Niba se ukiriho Ubarijoro
Watwandikiye tugashira intimba

Uzagire ugaruke Ubarijoro
Twese uko turi turagukumbuye

Uzagire ugaruke Ubarijoro
Twese uko turi turagukumbuye

Uzagire ugaruke Ubarijoro
Twese uko turi turagukumbuye

Uzagire ugaruke Ubarijoro
Twese uko turi turagukumbuye


Iyi ndírīmbo, uwĭtwa Mañwêri Nkēngurutse wó mu Kagugo ayitūye sĕkuru wîwé, Umutāma Yohăni Mabíyöse Rutírwúmutore.
  Uzagire ugaruke Ubarijoro, twese uko turi turagukumbuye!  

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

Agahogo k'Abarundi
Indirimbo zo mu Rwanda (Inyarwanda)
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Izindi ndirimbo
*Lyrics = Amajambo y'indirimbo
Kurondera indirimbo

Mu kurondera indirimbo canke umuririmvyi rukana, wandika ijambo wibaza ko riri mu mutwe w'indirimbo urondera canke izina ry'umuririmvyi aho handitse «Rondera indirimbo ....», hanyuma ugaca ufyonda ku kamenyetso ko kurondera.

ITEGEREZE NEZA

Mu kurondera si ngombwa ngo wandike ijambo ryose. Urashobora kwandika agace (itsitso) kari mw'ijambo urondera.

Akarorero: Nk'ubu ushatse kurondera indirimbo zerekeye ijambo umukobwa, ha kwandika umukobwa andika gusa kobwa, duca tukurondera indirimbo zirimwo umukobwa, abakobwa, bakobwa, mukobwa, ... ⇒ Mukobwa ndagowe, Gakoni k'abakobwa, Bakobwa b'i Kigali, ...

  ITEGEREZE NEZA
Uru rurimbo n'amajambo yarwo biri mu rurimi rw'ikinyarwanda. Si ikirundi.

  Kukera iki inyandiko, indirimbo canke ibiganiro bitari mu kirundi?

KARISHA UBWENGE ni igice twahariye ibibazo bitandukanye vyerekeye ikirundi canke Uburundi.
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 34 ku murongo.

NI GIHE KI?
UTC (GMT)
Gitega
Brisbane

Bukêbuké bukomeza igihonyi

Abarundi barayamaze bati: "Bukêbuké bukomeza igihonyi" kandi ngo "Uwutárahera aba arahékenya".

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.


Tuboneyeho kano kanya ngo tugusabe niba hari amakos(h)a wabonye canke hari ibintu vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi woba wipfuza ko twoshirako (indirimbo, n'ibindi), utwandikire ikete muravyo kuri: info@ikirundi.org canke uduhamagare canke uturungikire ubutumwa ukoresheje WhatsApp: +61469365309.
2024 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
        Guterera umugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi
Fyonda kuri ako kamenyetso   tukubwire uburyo ushobora guterera uyu mugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi.

Rindira gato...