KURONDERA
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi


Mbe Mbwirabumva
Mwana wa mama
Mbe Mbwirabumva
Mwana wa data

Mbabarira umbwire
Mbabarira umbwire
Mbabarira umbwire
Niba ibyo nakubwiye wumvise

Ariko uyu muntu ndamugira nte ra!
Shyitsa umutima hamwe nabyumvise!

Mbe Mbwirabumva
Mwana wa mama
Mwana wa data
Wumvise intabaza
Wumvise akabyutso

Mbabarira umbwire
Mbabarira umbwire
Niba ibyo nakubwiye wumvise

Erega nakwumvise!

Ndagushimiye cyane
Ndagushimiye cyane
Niba ibyo nakubwiye wumvise

Ndagushimiye cyane
Ndagushimiye cyane
Niba ibyo nakubwiye wumvise

Jya uzirikana cyane
Ariya magambo
Ari mu gitondo
Ku manywa y'ihangu
Ari nimugoroba
Jya uzirikana cyane
Ibyo nakubwiye ka mama

Jya uzirikana cyane
Ariya magambo
Uyazirikane cyane
Haba mu gitondo
Ku manywa y'ihangu
Haba nimugoroba
Jya uzirikana cyane
Ibyo nakubwiye ka mama

Bikindi Simoni Bikindi

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

Agahogo k'Abarundi
Indirimbo zo mu Rwanda (Inyarwanda)
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Izindi ndirimbo
*Lyrics = Amajambo y'indirimbo
Kurondera indirimbo

Mu kurondera indirimbo canke umuririmvyi rukana, wandika ijambo wibaza ko riri mu mutwe w'indirimbo urondera canke izina ry'umuririmvyi aho handitse «Rondera indirimbo ....», hanyuma ugaca ufyonda ku kamenyetso ko kurondera.

ITEGEREZE NEZA

Mu kurondera si ngombwa ngo wandike ijambo ryose. Urashobora kwandika agace (itsitso) kari mw'ijambo urondera.

Akarorero: Nk'ubu ushatse kurondera indirimbo zerekeye ijambo umukobwa, ha kwandika umukobwa andika gusa kobwa, duca tukurondera indirimbo zirimwo umukobwa, abakobwa, bakobwa, mukobwa, ... ⇒ Mukobwa ndagowe, Gakoni k'abakobwa, Bakobwa b'i Kigali, ...

  ITEGEREZE NEZA
Uru rurimbo n'amajambo yarwo biri mu rurimi rw'ikinyarwanda. Si ikirundi.

  Kukera iki inyandiko, indirimbo canke ibiganiro bitari mu kirundi?

KARISHA UBWENGE ni igice twahariye ibibazo bitandukanye vyerekeye ikirundi canke Uburundi.
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 81 ku murongo.

NI GIHE KI?
UTC (GMT)
Gitega
Brisbane

Bukêbuké bukomeza igihonyi

Abarundi barayamaze bati: "Bukêbuké bukomeza igihonyi" kandi ngo "Uwutárahera aba arahékenya".

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.


Tuboneyeho kano kanya ngo tugusabe niba hari amakos(h)a wabonye canke hari ibintu vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi woba wipfuza ko twoshirako (indirimbo, n'ibindi), utwandikire ikete muravyo kuri: info@ikirundi.org canke uduhamagare canke uturungikire ubutumwa ukoresheje WhatsApp: +61469365309.
2024 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
        Guterera umugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi
Fyonda kuri ako kamenyetso   tukubwire uburyo ushobora guterera uyu mugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi.

Rindira gato...